فرصت های شغلـی:

اطلاعات فوق را تایید می کنم.

آخرین مطالب پژوهش

پوسترهای داس و چکش

پوستــرهای ویتـنام نشان‌دهــنده اراده و انعطاف مردمی است که ...

گرافیک متحرک

صنعت تصویر‌متحرک یک بدعت منحصر بفرد در تاریخ هنرهای ...

سنجش اثر بخشی تبلیغات

مطالعه‌ی شعارهای تبلیغاتی شرکت‌ها و نام‌های تجاری قدرتمند ...

جدید ترین پروژه ســـان

بیمه"ما"

پس از همکاری موفقیت آمیز با مجموعه بیمه"ما"، و طراحی موارد مختلف تبلیغاتی ، شرکت "سان" برای اجرای تبلیغات پروژه مشترک بانک "ملت" و بیمه"ما" از سوی بانک "ملت" دعوت گردید. ادامه مطلب ...

شیــــوه همکاری

گام نخست؛ مشـــاوره!

پیش از هر چیز به ضرورت استفاده از آژانس های تبلیغاتی فکر کنید. به نظر شما یک آژانس تبلیغاتی چقدر می تواند برای شما در رسیدن به اهدافتان موثر باشد؟ ادامه مطلب ...

تازه هــــــا