پــژوهش
گرافیک متحرک


شهریور

۲۰
۱۳۸۹

آرش پیرصالحی
صنعت تصویر‌متحرک یک بدعت منحصر بفرد در تاریخ هنرهای قرن بیستم به شمار می‌رود كه پیشگامان آن در دهة ۱۹۲۰، تأثیر بسزایی بر نسل‌های بعدی متحرک‌سازها و طراحان گرافیکی داشتند. در این صنعت، توسعة فیلم‌های کارتونی در دهة ۱۹۵۰، باعث ایجاد شکل تازه‌ای از طراحی گرافیکی به نام تصاویر گرافیک‌متحرک شد و در همان دهه سائول‌باس، طراحی عناوین فیلم را متحول ساخت كه منجر به شكل‌گیری زبان‌جدیدی از تلفیق زبان طراحی‌گرافیك با زبان پویای بصری سینما در صنایع سینما و تلویزیون شد.
امروزه طراحی تصاویر گرافیك‌متحرك به عاملی اصلی در تهیة عناوین‌فیلم و بسیاری از تصاویر گرافیك‌تلویزیونی تبدیل شده ‌است. تقریباً در یك قرن بعد از آن، پیشرفت‌ پردازشگرهای رایانه‌ای و نرم‌افزارهای ویدیویی و انیمیشنی، منجر به تكامل از نشان دادن یك اسلاید به نشان دادن عناصری متعدد بر روی پیش‌زمینه‌های ایستا گردید و نهایتاً تصاویر متحرك تمام صفحه پدیدار شدند كه در واقع اختراع دوبارة سینما بر روی صفحة رایانه است. همانطور كه شاهد هستیم، امروزه امكانات دیجیتالی باعث شكل‌گیری تجاربی شده‌اند كه توانایی ما برای دستیابی و پردازش اطلاعات را تسهیل می‌كنند. درتناسب با همین مقوله در رسانه‌های تعاملی نیز، تصویر متحرك باعث معرفی امكانات طراحی شده و به طراحان تصاویر گرافیك‌متحرك فرصت داده تا استعدادهای خود را در ورای صفحة تلویزیون و تصاویر‌متحرك بیازمایند. توان بالقوه تصاویر گرافیک‌متحرک در دنیای فیزیکی ما، نهایتاً تحقق یافته و به شکل‌گیری طراحی داخلی و خارجی محیط کمک شایانی کرده است. سیستم‌های اطلاعات‌عمومی، هنرهای‌تجسمی و امكانات ویدیویی معاصر، همگی ابزارهایی هستند که در‌های جدیدی را به روی طراحان تصاویر گرافیک‌متحرک باز کرده‌اند. اگرچه امروزه پتانسیل کامل تصاویر گرافیک‌متحرک در فضاهای مجازی شناور هنوز باید محقق شود، اما همین امر در محیط‌های مجازی نویدبخش‌تر به نظر می‌رسد.مطلب پیشین > < مطلب بعدی