پوستر داس و چکش

ارسال شده در: پژوهش | ۰

پریسا قادری، ترجمه‌مقدمه کتاب پوسترهای ویتنام پوسترهای ویتنام نشان‌دهنده اراده و انعطاف مردمی است که دو ابرقدرت، فرانسه ۱۹۵۴-۱۹۴۶ و آمریکا ۱۹۷۵-۱۹۶۴ را شکست دادند و از نظر گرافیکی به خوبی گویای تاثیر سبک پوسترهای سیاسی شوروی و جمهوری چین … ادامه یافت

1 2 3